Regulamin

Sklep internetowy, działający pod adresem kultowenagrania.pl, prowadzony jest przez GAD Records Michał Wilczyński, z siedzibą w Sosnowcu (kod pocztowy 41-219) przy ul. Kazimierza Wielkiego 8, NIP 644-322-79-64, Regon 240990896. Działalność zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzona przez Ministra Gospodarki.

1. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet.

2. Warunkiem technicznym wymaganym do korzystania z usług jest dostęp przez Klienta do komputera, dostęp do internetu oraz przeglądarki internetowej.

3. Zakazane jest podejmowanie czynności i dostarczanie przez Klientów treści o charakterze bezprawnym.

4. Wszystkie towary zawarte w ofercie są fabrycznie nowe, nieużywane, wolne od wad i legalnie wprowadzone do obrotu.

5. Kontakt ze sklepem możliwy jest poprzez adres email kultowe@gadrecords.pl i telefonicznie (+48) 534 303 203 (w dni robocze, godziny 9-16).

6. Zamówienia są przyjmowane za pośrednictwem strony kultowenagrania.pl, a także drogą mailową pod adresem: kultowe@gadrecords.pl.

7. Koniecznym warunkiem realizacji zamówienia jest podanie w formularzu osobowym numeru telefonu i adresu e-mailowego – po przyjęciu zamówienia sprzedawca może dokonać jego potwierdzenia drogą telefoniczną lub poprzez e-mail. Po złożeniu zamówienia klient dostaje e-mailem informację o jego przyjęciu (pod warunkiem, iż w formularzu osobowym podał swój adres e-mailowy), a obsługa sklepu przystępuje do jego realizacji. W momencie opłacenia zamówienia jest generowana i przesyłana na wskazany adres e-mail faktura, będąca dowodem zakupu. Akceptując niniejszy regulamin Klient wyraża zgodę na dostarczenie faktury drogą elektroniczną.

8. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”, „ORODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”) informujemy, iż dane Klienta wpisane w formularzu osobowym zostają wprowadzone do bazy danych sklepu kultowenagrania.pl. Baza danych sklepu została stworzona wyłącznie w celu realizacji zamówień Klientów, nie jest udostępniana innym podmiotom i jest przetwarzana zgodnie z wymogami ustawy RODO/GDPR.

Celem realizacji zamówień w sklepie internetowym kultowenagrania.pl pozyskujemy od klientów następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres (lub adresy – klient może podać kilka), numer telefonu, adres e-mail. Dane są niezbędne do realizacji umowy kupna-sprzedaży pomiędzy klientem a GAD Records. Ponadto – w wypadku założenia konta użytkownika przez klienta – dane te służą do przedstawienia klientowi pełnej historii zamówień (od 23 kwietnia 2018 r.). System sklepu internetowego korzysta także z plików cookies oraz rejestruje IP składającego zamówienie – ale te dane, poza składowaniem na serwerach, nie są wykorzystywane, przetwarzane ani analizowane przez nas w żaden sposób.

Administratorem tych danych jest Administratorem tych danych jest GAD Records Michał Wilczyński, z siedzibą w Sosnowcu (kod pocztowy 41-219) przy ul. Kazimierza Wielkiego 8.

Dane osobowe są zbierane i przetwarzane wyłącznie w celach zawarcia i prawidłowej realizacji zamówienia (umowy sprzedaży), przedstawienia ofert i świadczenia usług, umożliwienia dochodzenia ewentualnych roszczeń oraz podatkowych i rachunkowych. Dane przechowywane są na zasadzie dobrowolności, tak długo, jak niezbędne jest to do realizowania ww. celów lub do momentu, gdy Klient wyrazi sprzeciw wobec ich przetwarzania. Dane osobowe Klienta będą przez nas przekazywane wyłącznie firmom kurierskim i pocztowym, które będą realizować wysyłkę do Klienta oraz podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. Dane w sklepie internetowym kultowenagrania.pl są przetwarzane za pośrednictwem hostingu IQ.PL sp z o.o. na podstawie aktualnej umowy zawartej między firmą a GAD Records.

Każdy Klient ma prawo do wglądu w swoje dane, weryfikacji i ich poprawiania, a także żądania zaprzestania lub ograniczenia przetwarzania danych, a także bycia zapomnianym, czyli całkowitego usunięcia swoich danych z baz GAD Records. Klientowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, w przypadku gdy uzna, że przetwarzanie danych narusza przepisy Rozporządzenia. Firma zobowiązuje się do starannego przechowywania i zabezpieczania danych osobowych oraz nieudostępniania tych danych osobom trzecim bez zgody Klienta zgodnie z obowiązującym prawem.

9. Do każdego zamówienia dołaczana jest (drogą elektroniczną) faktura ze specyfikacją produktów.

10. Klient może anulować zamówienie, o ile nie zostało jeszcze przekazane do wysyłki. Decyzje o odwołaniu zamówienia można przekazać:

– drogą mailową pod adresem: kultowe@gadrecords.pl;

– telefonicznie: (+48) 534 303 203 w godz. 9.00 – 16.00 (codziennie z wyjątkiem sobót, niedziel i dni świątecznych);

Zamówienie jest anulowane automatycznie, jeśli w ciągu 7 dni od daty jego złożenia nie odnotowano wpłaty.

11. Ceny wszystkich artykułów w sklepie podane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca obie strony w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.

12. Na czas oczekiwania przez Klienta na przesyłkę składają się: czas realizacji zamówienia i czas dostawy przesyłki (czas oczekiwania stanowi ich sumę).

13. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:

– z konta PayPal; obciążenie konta nastąpi wyłącznie na kwotę odpowiadającą wartości przesyłki (czyli sumie wartości artykułów i kosztów dostawy).

– przelewem na rachunek bankowy sklepu (przedpłata);

– poprzez system PayU – szybkie przelewy internetowe, płatności kartami kredytowymi. W wypadku wybrania tej formy zapłaty, klient zostanie przeniesiony na szyfrowane strony PayU, by dokonać zapłaty.

14. Zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta klient może odstąpić od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty dostarczenia. Płyty CD, DVD, płyty winylowe i kasety magnetofonowe muszą być zwracane w oryginalnym, nienaruszonym opakowaniu (folia). Środki pieniężne (towar + koszty wysyłki) zostaną zwrócone w ciągu 7 dni roboczych przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Klienta lub innym kanałem płatności, z którego korzystał Klient. Koszty odesłania towaru w przypadku odstąpienia od umowy ponosi Klient.

15. Wszystkie towary dostępne w sklepie i dostarczane Klientowi objęte są gwarancją producenta i pozbawione wad.

16. REKLAMACJE. Jeżeli po otrzymaniu przesyłki Klient odkryje w dowolnym z przesłanych artykułów wady techniczne lub uszkodzenia powstałe podczas dostawy, powinien odesłać go przesyłką pocztową pod adres sklepu. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego sklep zwraca natychmiast po otrzymaniu przesyłki i rozpatrzeniu reklamacji. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 7 dni roboczych od ich wpłynięcia. Towar uszkodzony zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania nakładu), sklep zwróci nabywcy równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie towary do wyboru.

17. Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Procedury takie umożliwiają rzecznicy konsumenta, organizacje społeczne które w zadaniach statutowych mają ochronę konsumentów, Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej oraz Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Więcej informacji pod adresami::

http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php
http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php
http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

Klient będący konsumentem ma przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

a) Zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214).

b) Zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

c) Bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem a Sprzedawcą oferuje powiatowy (miejski) rzecznik konsumentów oraz organizacje społeczne chroniące konsumentów ((m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl

18. Klient może – na wyraźną prośbę wyrażoną zaznaczeniem odpowiedniej opcji – podać swój adres e-mail celem wpisania go na listę mailingową sklepu kultowenagrania.pl, przeznaczoną do wysyłania wiadomości marketingowych do klientów. Lista jest zarządzana przez system Convertkit, zgodny z wytycznymi RODO/GDPR. W ramach listy mailingowej składowane są wyłącznie:

– adres e-mail
– imię i nazwisko

Dane nie są w żaden sposób analizowane, wiadomości nie są profilowane pod kątem konkretnych osób, ich preferencji zakupowych czy w jakikolwiek inny sposób. Wszystkie wiadomości marketingowe wysyłane są do wszystkich prenumeratorów listy w identycznej, zunifikowanej formie.

Dane – zarówno pozyskane w ramach sklepu internetowego, jak i listy malingowej nie są udostępniane innym, zewnętrznym podmiotom. Strony www prowadzone przez GAD Records nie korzystają z narzędzi analitycznych Google ani podobnych firm oraz nie wykorzystują reklam profilowanych.