Jerzy Milian – Stigma (CD)

35,00 

Gdy w 1970 roku Jerzy Milian rozwijał regularną współpracę z berlińskim radiem, rozpoczętą kilka miesięcy wcześniej nagraniem muzyki do telewizyjnego baletu „Rivalen”, był u szczytu twórczych możliwości. Miał za sobą trzy lata sukcesów z własnym triem, współpracę z Gustavem Bromem oraz wciąż trwająca przygodę z belgijskim big-bandem BRT. Miał także mnóstwo pomysłów i energii, którymi mógł obdzielić jeszcze nie jeden, a dwa projekty.

Na stanie

SKU: GAD_CD_107 Kategorie: , , Tagi: ,
 

Opis

Gdy w 1970 roku Jerzy Milian rozwijał regularną współpracę z berlińskim radiem, rozpoczętą kilka miesięcy wcześniej nagraniem muzyki do telewizyjnego baletu „Rivalen”, był u szczytu twórczych możliwości. Miał za sobą trzy lata sukcesów z własnym triem, współpracę z Gustavem Bromem oraz wciąż trwająca przygodę z belgijskim big-bandem BRT. Miał także mnóstwo pomysłów i energii, którymi mógł obdzielić jeszcze nie jeden, a dwa projekty.

W lipcu 1970 roku Jerzy Milian spotkał się w Berlinie Wschodnim z orkiestrą Guntera Gollascha oraz złożonym z jej muzyków Ensemble Studio 4. Dla obu projektów przygotował kilka autorskich kompozycji – od krótkich impresji o ilustracyjnym charakterze do rozbudowanych, wielowątkowych form na styku jazzu i awangardy. Całość mieniła się wieloma kolorami i przyciągała uwagę niecodziennymi rozwiązaniami aranżacyjnymi. Milian wziął także udział w nagraniach jako wibrafonista, uzupełniając większość utworów doskonałymi partiami solowymi. Te wakacyjne nagrania z 1970 roku okazały się zaledwie preludium do bardzo obszernej, trwającej kolejne czternaście lat współpracy – jednym z punktów zwrotnych w karierze Jerzego Miliana.

„Stigma” to ósma część serii „Jerzy Milian Tapes”. Wszystkie utwory zarejestrowane w Berlinie Wschodnim w 1970 roku ukazują się na płycie po raz pierwszy. Wydanie uzupełnia książeczka z niepublikowanymi zdjęciami i szkicem na temat nagrań.


When in 1970 Jerzy Milian was developing his regular cooperation with the Berlin radio, which was launched a few months earlier by recording music for the television ballet “Rivalen”, he was at the peak of his creative possibilities. He could boast of three years of success with his own trio, along with cooperation with Gustav Brom and an ongoing adventure with the Belgian big band BRT. He also had an abundance of ideas and energy that could be devoted not to one, but two projects.

In July 1970, Jerzy Milian met in East Berlin with the Günter Gollasch orchestra and Ensemble Studio 4 composed of its musicians. He prepared several original compositions for both projects – from short impressions of an illustrative nature to complex, multi-threaded forms at the verge of jazz and avant-garde. The whole was shimmered with a plethora of colors and attracted attention due to unusual arrangement ideas. Milian also took part in the recordings as a vibraphone player, completing most of the songs with excellent solo parts. These summertime recordings from 1970 turned out to be only a prelude to a very extensive, cooperation that lasted fourteen years – hence, one of the turning points in Jerzy Milian’s career.

“Stigma” constitutes the 8th part of the “Jerzy Milian Tapes” series. All songs were recorded in East Berlin in 1970 and are now released for the very first time. The edition is supplemented by a booklet with unpublished photos and a liner notes about recordings.


1. Near But Far
2. Eindruck 28
3. Serial Rag
4. Haben Haben
5. Risoluto
6. Strassenerzahlung
7. Stigma

Jerzy Milian – vib (2-6)
Ensemble Studio 4 (1-4)
Rundfunk-Tanzorchester Berlin (5-7)

GAD CD 107
Jerzy Milian Tapes 08
OUT: 25.10.2019
FILE UNDER: Jazz
BARCODE: 5903068120480